ARHITEKTS

1810
Jelgava
Standarta darba laiks


Jelgavas novada pašvaldība

Jelgavas novada Būvvalde izsludina konkursu uz ARHITEKTA amatu, profesijas kods 2161 01

Galvenie amata pienākumi:

 1. nodrošināt Būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas un pašvaldības normatīvo aktu prasībām;
 2. pārraudzīt arhitektoniskās kvalitātes principu ievērošanu, nodrošināt būvniecības administrativā procesa tiesiskumu;
 3. izskatīt un piedalīties iesniegto būvniecības ieceru akceptēšanā atbilstoši Būvniecības likuma un normatīvo aktu prasībām;
 4. sagatavot Būvvaldes lēmumu projektus būvniecības informācijas sistēmā;
 5. sagatavot Būvatļaujas projektus;
 6. sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām būvniecības jautājumos, kas saistīti ar būvniecības procesiem Jelgavas novadā;
 7. sagatavot atbildes uz personu iesniegtiem iesniegumiem saskaņā ar novada pašvaldības vadības vai Būvvaldes vadītāja norādījumiem;
 8. nodrošināt informācijas pieejamību un veikt projektēšanas nosacījumu (PN) izpildes atzīmes;
 9. sagatavot būvvaldes nosūtāmos dokumentus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Speciālajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem, Civillikumam utt.).

Prasības pretendentiem:

 1. otrā līmeņa augstākā izglītība arhitektūras jomā – arhitekta specialitātē;
 2. būvprakses sertifikāts;
 3. ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze specialitātē;
 4. vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldības pārvaldēs un zināšanas par pašvaldības administrācijas  struktūru un darbības pamatprincipiem;
 5. amata pienākumu izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
 6. augsta atbildība, precizitāte, labas komunikācijas prasmes;.
 7. zināšanas par administratīvo procesu un administratīvo pārkāpumu lietvedību;
 8. latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 9. labas prasmes darbā ar MS Outlook, Word, Excel, BIS2, Power Point, Microstation, AutoCad, Nino, Namejs, utt.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv sadaļā “Vakances”.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. profesionālās darbības apraksts (CV);
 2. izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 3. motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2023.gada 28.aprīlim.

Mēnešalga – 1810 EUR

Darba vieta – Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads.

Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus sūtīt uz e-pastu personals@jelgavasnovads.lv, ar norādi „Arhitekta amata konkursam”.

!!! Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies tikai ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz interviju.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Jelgavas novada pašvaldība
 • Adrese:
  Jelgava
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  personals@jelgavasnovads.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 28. aprīlis