SKOLAS DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

583
Ventspils
Cits


Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Izglītības pārvalde"

Ventspils 6. vidusskola, (reģ. Nr. 3213900037) izsludina konkursu uz Ventspils 6. vidusskolas (reģ. Nr. 3213900037, juridiskā adrese Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils, LV-3601) direktora vietnieka izglītības jomā amata vietu (profesijas kods 134509, nepilns darba laiks, 0,5 pedagoga darba slodze)

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt, vadīt un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt izglītības programmas īstenošanu un izpildi, analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • Sekot un koordinēt pedagogu profesionālās kvalifikācijas un izglītības pilnveidošanu;
 • Koordinēt diagnosticējošo un valsts pārbaudes darbu norisi , datu ievade VIIS un VPS sistēmās;
 • Plānot un vadīt iestādes attīstības stratēģiju pedagoģiskajā darbā, nodrošinot izpildi;
 • Nodrošināt vecāku informēšanu par izglītojamo  sasniegumiem un problēmām;
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • Veikt uzraudzību izglītības iestādes skolvadības sistēmā e-klase.

Prasības pretendentiem:

 • Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • Atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktā;
 • Vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Zināšanas izglītības satura un metodiskajos jautājumos;
 • Labas analītiskās spējas, precizitāte, augsta atbildība, prasme plānot savu darbu;
 • Spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • Spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • Labas komunikācijas prasmes un spēja veidot lietišķu sadarbību ar pedagogiem, izglītojamiem, viņu vecākiem un citiem speciālistiem;
 • Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un biroja tehniku.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu, uz attīstību vērstu, darbu mūsdienīgā izglītības iestādē;
 • Iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • Individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc  pārbaudes laika);
 • Sociālās garantijas.
 • Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums;
 • Dzīves un darba apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas.
 • Citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumentus “Ventspils 6. vidusskolas direktora vietnieka izglītības jomā (metodiskais darbs) amata vietas konkursam” līdz 2023. gada 19. maija plkst. 17.00 iesniegt:

Nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils 6. vidusskola, Sarkanmuižas dambis 1,  Ventspils, LV-3601;

Iesniedzot personīgi Ventspils 6. vidusskolā, Sarkanmuižas dambis 1, Ventspilī, LV-3601,  darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 16:00

Nosūtot uz e-pastu: 6.vidusskola@ventspils.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas pa tālruni 63621586.

Konkursa nolikums publicēts Ventspils Izglītības pārvaldes mājas lapā vip.ventspils.lv sadaļā “Vakances”.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Izglītības pārvalde"
 • Adrese:
  Ventspils
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  6.vidusskola@ventspils.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 19. maijs