Izglītības un skolu PSIHOLOGS

1145-1205
Sigulda
Cits


Siguldas novada pašvaldība

      Siguldas novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. LV90000048152)

          aicina pievienoties komandai

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PSIHOLOĢI/-GU (2 vakances)

Izglītības pārvaldē

Galvenie amata pienākumi :

 • veikt bērnu psiholoģisko izpēti, t.sk., izglītojamā novērošanu mācību procesā un ārpus tā;
 • konsultēt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus, audzēkņus un viņu vecākus audzēkņa psiholoģisko problēmu gadījumos;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
 • sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komisijas palīdzību, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma;

·         sniegt atbalstu izglītojamajiem adaptācijas procesā;

·         kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām.

Prasības pretendentam:

 • izglītības un skolu psiholoģijas profesionālās darbības jomā reģistrēts psihologs, kurš ieguvis atbilstošo sertifikātu vai noslēdzis līgumu ar psihologu-pārraugu, kuram piešķirtas pārraudzības tiesības izglītības un skolu psiholoģijas profesionālās darbības jomā;
 • izglītības jomu un psihologa darbību reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • prasme veikt psiholoģisko izpēti, izmantojot dažādas izpētes metodes, analizēt un interpretēt izpētes rezultātus;
 • prasme veikt psiholoģisko konsultēšanu;
 • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • spēja pieņemt lēmumus;

·         prasme plānot un organizēt savu darbu;

 • labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem;
 • iniciatīva un patstāvība, pildot darba pienākumus;
 • augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;

Piedāvājam:

   • iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir “Sigulda aizrauj!”;
   • profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
   • sociālās garantijas;
   • veselības apdrošināšanu pēc nostrādātiem trīs mēnešiem;
   • atalgojumu no 1145 euro līdz 1205 euro pirms nodokļu nomaksas.

Darba pieredzes aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli līdz 2023.gada 3.maijam ar norādi “Pirmsskolas izglītības iestāžu psihologs” nosūtīt uz e-pasta adresi cv@sigulda.lv, pa pastu Siguldas novada pašvaldībai, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150 vai šajā adresē iesniegt personīgi. Informācija uzziņām pa tālruni: 67970863.

 Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.

Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Siguldas novada pašvaldība
 • Adrese:
  Sigulda
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  personals@sigulda.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 3. maijs