LIETVEDIS

975-1025
Rīga
Standarta darba laiks


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Aicinām pieteikties darbā Patērētāju tiesību aizsardzības centra (reģ. Nr. 90000068854) 

Plānošanas, analīzes un kontroles departamenta lietveža amatā

centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz nenoteiktu laiku)

JA TEV IR:

 1. vidējā speciālā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 2. vēlama pieredze lietvedības  un arhīva kārtošanā valsts pārvaldes iestādē;
 3. vēlama praktiskā darba pieredze ar dokumentu vadības sistēmu “Namejs Enterprise”;
 4. lietvedību un arhīvu darbību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 5. labas komunikācijas prasmes (mutiski un rakstiski);
 6. laba prasme lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 7. augsta stresa noturība un spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 1. valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas;
 2. veselības apdrošināšanu pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem;
 3. ikgadējo darba izpildes novērtēšanas prēmiju un atvaļinājuma pabalstu;

 4. papildatvaļinājuma par ikgadējo darba izpildes novērtējumu;

 5. mēnešalgu no 975,00 EUR līdz 1025,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;

 6. valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

 1. reģistrēt saņemto un  nosūtāmo korespondenci dokumentu vadības sistēmā “Namejs”;
 2. veikt saņemtās un nosūtītas korespondences sistematizēšanu, noformēšanu un uzglabāšanu normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 3. nodrošināt iestādes iekšējo dokumentu apriti;
 4. veikt dokumentos doto uzdevumu izpildes termiņu ievērošanas kontroli;
 5. konsultēt iestādes darbiniekus dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas un aprites jautājumos.

Pieteikumu konkursam, ar norādi “Plānošanas, analīzes un kontroles departamenta lietvedis”, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju līdz 2023. gada 12. maijam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 vai izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumus.

Uzziņas pa tālruni 67388633, 26680864, sīkāka informācija www.ptac.gov.lv.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, aicinām apmeklēt tīmekļvietni: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/personas-datu-apstrade-un-aizsardziba

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  pasts@ptac.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 12. maijs