VECĀKAIS REFERENTS

1254-1388
Rīga
Cits


Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

izsludina konkursu uz darbinieka amata vietu

vecākais referents/e

Būvniecības departamenta Būvprojektu izstrādes nodaļā

(vakance uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam

 • elastīgo darba laiku
 • bezmaksas autostāvvietu
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās
 • sociālās garantijas
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika
 • apmaksātu papildatvaļinājumu
 • uzsākot darbu, mentoru un jaunā darbinieka mācības
 • darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34,
 • stabilu atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas) - 1254 euro (pārbaudes laikā), 1388 euro (pēc pārbaudes laika beigām).

Mēs sagaidām

 • Augstāko profesionālo izglītību un jomai atbilstošas speciālās studijas
 • Labas zināšanas un izpratne jautājumos, kas saistīti ar dokumentu pārvaldību un būvniecības jomu
 • Iepirkumu jomas pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību
 • Vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē un profesionālā pieredze atbilstošajā jomā
 • Vēlama pieredze darbā ar dokumentu pārvaldības sistēmām
 • Valsts valodas zināšanas (vismaz C līmenis 1.pakāpe) un vismaz vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī
 • Prasmi strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām lietotāja līmenī un prasmi darbā izmantot biroja tehniku
 • Precizitāti, rūpes par kārtību, patstāvību, labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
 • eID karti amata pienākumu veikšanai.

Galvenie darba pienākumi : 

 • Izstrādāt, sagatavot un tehniski noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām
 • Sagatavot iepirkuma procedūru uzsākšanas veikšanai nepieciešamo dokumentāciju
 • Veikt tehnisko specifikāciju, tirgus izpētes, pieprasījumu u.c. atbilstības pārbaudi
 • Organizēt cenu aptauju procedūras noslēgto vispārīgo vienošanos ietvaros
 • Organizēt un piedalīties projektēšanas sapucēs (būvsapulcēs), veikt protokolēšanu, protokolu sagatavošanu, nosūtīšanu, saskaņošanu un uzglabāšanu atbilstoši lietu nomenklatūrai
 • Izskatīt ienākošo dokumentāciju un gatavot atbildes jautājumos, kas saistīti ar objektu projektēšanas/būvniecības procesu
 • Veikt savas darbības ietvaros pienākumus, kas saistīti ar pakalpojumu sniedzēju, objektu lietotāju sūdzību u.c. izskatīšanu un atbilžu projektu sagatavošanu, kā arī sagatavot atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm un iesniegumiem
 • Īstenot dokumentu uzskaiti un kontroli, kas saistīta ar nodaļas darbinieku pārraudzībā esošo dokumentu sistematizāciju, glabāšanu līdz nodošanai arhīvā, sagatavošanu nodošanai arhīvā, kā arī dokumentu fotokopiju sagatavošanu un izsniegšanu.

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023. gada 10. maijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtītValsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv , tālrunis uzziņām 67301116

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  atlase@vamoic.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 10. maijs