PAŠVALDĪBAS POLICIJAS VECĀKAIS INSPEKTORS

1200
Ogre
Standarta darba laiks


Ogres novada pašvaldības policija

DARBA APRAKSTS

Ogres novada pašvaldības policija izsludina konkursu uz vakanto vecākā inspektora ar noteiktu specializāciju amata vietu (1 amata vienība uz nenoteiktu laiku).


Darba pienākumos ietilpst:
•    izstrādāt darbinieku fiziskās sagatavotības, tuvcīņas vingrinājumu, paņēmienu aprakstu;
•    pēc nepieciešamības, izstrādāt darbinieku fiziskās sagatavotības individuālo programmu un sekot līdzi tās izpildei;
•    sniegt darbiniekiem konsultācijas par veselīgu dzīvesveidu, vingrinājumu pareizu izpildi un trenažieru pareizu un efektīvu izmantošanu;
•    nodrošināt darbinieku vispārējo fizisko sagatavotību;
•    sagatavot un vadīt darbiniekiem sporta nodarbības un nodarbības speciālo līdzekļu un pašaizsardzības paņēmienu praktiskajā pielietošanā;
•    kontrolēt darbinieku sporta nodarbību apmeklētību.

Prasības pretentiem/ēm:
•    Latvijas Republikas pilsonība;
•    vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
•    vismaz 12 mēnešu darba pieredze sporta trenera amatā;
•    sporta speciālista, instruktora kvalifikācija;
•    B kategorijas autovadītāja apliecība, ja amata pienākumu veikšanai izmanto autotransportu;
•    valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpe;
•    prasme strādāt komandā;
•    pārzināt pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanas pamatnosacījumus, prast tos pielietot;
•    pārzināt normatīvo aktu prasības attiecībā uz informācijas (datu) izmantošanu, sniegšanu un aizsardzību;
•    atbildības sajūta, precizitāte;
•    prast veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi, plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei, strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā.

Piedāvājam:
•    interesantu, daudzveidīgu un aktīvu darbu;
•    stabilu atalgojumu ar mēnešalgu 1200 EUR un uzturdevas kompensāciju ar stundas likmi 1,75 EUR;
•    veselības apdrošināšanu;
•    profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas.

Pretendentiem/ēm ir jāiesniedz šādi dokumenti:
•    motivēta pieteikuma vēstule un CV;
•    izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
•    valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams).

Kontaktinformācija: 65035685, ppolicija@ogresnovads.lv, Ogres novada pašvaldības policija.


Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Ogres novada pašvaldības policija
 • Adrese:
  Ogre
 • Darba laiks:
  Standarta darba laiks
 • Saziņai:
  ppolicija@ogresnovads.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 5. maijs