VECĀKAIS REFERENTS

1254-1388
Rīga
Cits


Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu

Apsaimniekošanas departamenta Apgādes nodaļas vecākais referents

(uz noteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • elastīgo darba laiku;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas, piedaloties mācību programmās;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • uzsākot darbu, mentoru un jaunā darbinieka mācības;
 • darba vietu Āgenskalnā - Rīgā, Ernestīnes ielā 34,
 • stabilu atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas) - 1254 euro (pārbaudes laikā), 1388 euro (pēc pārbaudes laika beigām).

Mēs sagaidām:

 • augstāko izglītību, vēlams ar nekustamo īpašumu pārvaldību saistītā jomā;
 • pieredzi darbā valsts pārvaldē un/vai pašvaldībā nekustamo īpašumu jomā vismaz trīs gadi;
 • labas zināšanas un prasmes publisko iepirkumu jomā;
 • labas zināšanas un izpratni jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomu;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšanu nekustamo īpašumu jomā un/vai publisko iepirkumu jomā un prasmi normatīvajos aktos noteiktās prasības piemērot praksē;
 • analītisku domāšanu, orientāciju uz rezultātu sasniegšanu, spēju patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu un strādāt komandā;
 • lieliskas komunikācijas prasmes;
 • prasmi lietot MS Office programmas, t. sk. teicamas MS Excel lietotāja prasmes, un biroja tehniku;
 • eID karti amata pienākumu veikšanai.

Galvenie darba pienākumi:

 • koordinēt jautājumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas izdevumiem;
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādes un aprites kārtību;
 • nodrošināt iepirkumu dokumentācijas savlaicīgu un kvalitatīvu sagatavošanu un sekot līdzi iepirkuma veikšanas termiņiem;
 • apkopot informāciju par nekustamo īpašumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem, izvērtēt nepieciešamo preču un pakalpojumu apjomu, un sniegt priekšlikumus to iegādes nodrošināšanai;
 • piedalīties nekustamo īpašumu apsaimniekošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iepirkumu plāna sagatavošanā;
 • sagatavot nepieciešamos dokumentus preču un pakalpojumu līgumu izstrādei;
 • sniegt atbalstu darbiniekiem ar preču un pakalpojumu līgumu izpildi saistītos jautājumos;
 • Kontrolēt noslēgto līgumu izpildes gaitu, sniegt priekšlikumus preču un pakalpojumu iegādes sistēmas pilnveidošanai;
 • kontrolēt noslēgto līgumu termiņus un summu apguvi, uzturēt preču un pakalpojumu līgumu datu bāzi.

Pieteikuma dokumentus - pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2023. gada 10. maijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV 1046 vai elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@vamoic.gov.lv Tālrunis uzziņām 67301116.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus.

Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs informē, ka:

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Valsts militāro objektu un iepirkumu centra mājaslapā https://www.vamoic.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade

Dati par vakanci
 • Uzņēmums:
  Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
 • Adrese:
  Rīga
 • Darba laiks:
  Cits
 • Saziņai:
  atlase@vamoic.gov.lv
 • Mājaslapa:
 • Termiņš:
  2023. gada 10. maijs