Privātuma politika

Privātuma politika apraksta CVcentrs.lv administrētās mājaslapas cvcentrs.lv privātuma praksi un personas datu apstrādes principus. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz cvcCHARAC@.TERLV SEQUENCEentrs@cvcentrs.lv

Kādi dati tiek apstrādāti?

CVcentrs.lv apstrādā tādus datus, ko apmeklētāji labprātīgi norāda profila reģistrācijas brīdī (vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, telefona numurs, ēpasta adrese, adrese), aizpildot anketas, kā arī brīvprātīgi norāda ēpasta saziņā. CVcentrs.lv izmanto tikai tādas sīkdatnes, kas ir strikti nepieciešamas mājaslapas darbībai. Detalizētāk par to, kas ir sīkdatnes, var iepazīties lvportals.lv skaidrojošajā rakstā.

CVcentrs.lv mājaslapā tiek izmantots Google Analytics serviss, kas apkopo datus par mājaslapas apmeklētāju pārlūkošanas vēsturi un mijiedarbību ar mājaslapu. Google Analytics var apstrādāt Jūsu pārlūkprogrammā esošās sīkdatnes, kā arī izveidot jaunas, lai nodrošinātu tā funkcionalitāti. Mēs izmantojam šo serivus, lai labāk izprastu lietotāju uzvedību, apmeklējot un lietojot mājaslapu. Sīkāku informāciju par Google Analytics datu apstrādi var iegūt Google Analytics Privātuma politikā

Iegūto datu izmantošana

Iegūtie personas dati tiek izmantoti šādiem nolūkiem:

 • pakalpojumu un informācijas sniegšanai
 • pasūtījumu un ar to saistītās dokumentācijas apstrādei
 • klientu apkalpošanai, konsultācijām
 • informatīvu ziņu vai reklāmu nosūtīšanai, ja esat piekrituši tādas saņemt
 • lietotāju pieredzes un portāla lietošanas paradumu analīzei
 • mājaslapas apmeklējuma statistikas apkopošanai
 • apdraudējumu un krāpniecisku darbību novēršanai
 • normatīvo aktu izpildei
 • SIA certifit ir tiesības nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu SIA certifit, mājaslapas apmeklētāju un citu personu likumīgās tiesības

Personu datu aizsardzība

Personas dati tiek glabāti ierobežotas piekļuves vidē, kas pieejama tikai ierobežotam skaitam personāla. Paroles tiek glabātas šifrētā veidā. Mēs nekad neatklāsim Jūsu personas datus trešajām personām bez Jūsu piekrišanas. SIA certifit nav datu pārzinis datiem, kas nodoti darba sludinājumos norādītajiem adresātiem (ēpasti, personāla atlases portāli, darba devēju datubāzes un citi.)

Jūsu tiesības

Eiropas Savienības Vispārējo Datu Aizsardzības Regulā minētajiem datu subjektiem ir sekojošas tiesības:

 • saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā
 • panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās
 • atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības
 • panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības
 • iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats